Peterpaul Kloosterman

Ik ben een dromer en doener; actief als grafisch en social designer.

Sinds 1989 werk ik als grafisch ontwerper. Letters zijn mijn passie. Typografie is beeldbepalend in mijn meeste ontwerpen, die sober en functioneel zijn. Ik werkte voor Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht en was partner in ontwerpbureau Quadraat (later het Lab) te Arnhem. Sinds 1996 werk ik onder de naam 2PK ontwerp en typografie. 2PK is aangesloten bij de Beroepsvereniging Nederlandse Ontwerpers BNO.

Ik ben mede-oprichter van de Drukkerswerkplaats Gouda en uitgeverij Sub Signo Leonis. Daar ontwerpen en maken we samen met kunstenaars en ambachtslieden bibliofiele uitgaven in hoogdruk.

Behalve op grafisch gebied ben ik in toenemende mate actief als social designer en stadmaker. In mijn woonplaats Gouda was ik mede-oprichter van Gouda Bruist, een netwerk van actieve burgers. Daar ben ik nog steeds actief als netwerkbouwer. Ook was ik een van de initiatiefnemers van en drijvende krachten achter GOUDasfalt. Dit bewonersinitiatief ontwikkelt een voormalig fabrieksterrein aan de Hollandsche IJssel tot een levendige stadsoever die Gouda verlevendigt en in vele opzichten verrijkt.

Sinds maart 2020 ben ik voorzitter van de coöperatie Gebiedonline, die software ontwikkelt en beheert om bewonersinitiatieven en lokale netwerken een goede online omgeving te bieden. Gebiedonline is bedoeld voor mensen die met plezier in netwerken willen samenwerken aan een sociaal rechtvaardige en ecologisch veilige wereld. De leden van de Coöperatie Gebiedonline beschouwen het platform als een moderne ‘commons’ infrastructuur: een online plek van en voor iedereen – zo toegankelijk, eerlijk en vanzelfsprekend als water uit de kraan.

In al deze organisaties fungeer ik als de altijd enthousiaste en volhardende aanjager en verbinder, die zorgt dat dromen werkelijkheid worden.