Bedrijfsprofiel en opdrachtgevers Raamwerk advies en tekst

Onder de naam Raamwerk advies en tekst verleent historica en archivaris Margreet Windhorst diensten op het gebied van beleidsadvisering en beleidscommunicatie. Haar inhoudelijke expertise ligt met name op het gebied van informatiemanagement en erfgoedbeleid.

Sinds februari 2008 werkt zij als zelfstandige voor een breed scala van opdrachtgevers:

 • Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis (nu: Atria)
 • Amsterdams Fonds voor de Kunst
 • Archief 2020
 • Archief Eemland/Eemhuis
 • Branchevereniging Archiefinstellingen in Nederland/
 • DEN
 • DocDirekt
 • Doxis Informatiemanagers
 • Erfgoed Nederland
 • Fenicks s
 • Fonds Cultuurparticipatie
 • Gemeente Amersfoort
 • Gemeente Leiden/Erfgoed Leiden en omstreken
 • Gemeente Soest
 • Gemeente Vianen
 • Gemeente Zeist
 • Haags Gemeentearchief
 • Het Utrechts Archief
 • Historisch Goud/Rijckheyt
 • Hoogheemraadschap van Delfland
 • ICTU
 • Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland
 • Koninklijke Bibliotheek/Bureau Metamorfoze
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Mondriaan Fonds
 • Nationaal Archief
 • Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten
 • Nederlandse Taalunie
 • NIOD/Netwerk Oorlogsbronnen
 • Noord-Hollands Archief
 • Premsela (nu: Het Nieuwe Instituut)
 • Provincie Utrecht
 • Raad voor Cultuur
 • Regionaal Archief Alkmaar
 • Regionaal Archief Zuidoost Utrecht (nu: Regionaal Archief Zuid-Utrecht)
 • Reed Elsevier
 • Stadsarchief Rotterdam
 • Stichting Lezen
 • Streekarchief Midden-Holland
 • Universiteit van Amsterdam
 • VNG Magazine
 • Waterschap Brabantse Delta
 • Westfries Archief