Kijk op Straat

Kijk op Straat

Soms is het maar goed dat je niet weet waar je aan begint als je ergens aan begint. Maar vaak zijn zulke klussen juist de mooiste om te doen, ook al kosten ze ongelofelijk veel tijd en hoofdbrekens. Zo’n project was Kijk op Straat zeker.

Kijk op Straat is de titel van een uniek fotoboek: een eenmalige uitgave voor de viering van Gouda750. Voor dit boek legden 48 Goudse fotografen alle (ja, echt: alle!) 1054 straten van Gouda vast. De beelden worden gecompleteerd met gedichten van Goudse dichters. Van Bloemendaal tot Goverwelle en van Achterwillens tot de Korte Akkeren. Soms grappig, soms ontroerend, soms verrassend, soms intiem en soms gewoon heel mooi. Maar vooral is dit boek heel herkenbaar voor alle inwoners van de stad. Kijk op Straat geeft een beeld van hoe wij nu leven, van onze snuisterijen in de vensterbank tot de reclameborden in de winkelstraat. 

In dit project kon ik mijn ei helemaal kwijt, niet alleen als grafisch ontwerper maar ook als social designer. Want aan dit boek ging natuurlijk een heel proces vooraf, met en in de Goudse gemeenschap, tot in de haarvaten van de wijken. Dat maakte het complex, maar ook machtig mooi. In het ontwerp van het boek was het de uitdaging om de enorme hoeveelheid foto’s aantrekkelijk te presenteren, elke straat goed zichtbaar te maken en tegelijkertijd te zorgen dat de pagina’s niet te druk werden. Dat heb ik gedaan door een goede afwisseling van liggende en staande foto’s en van verschillende formaten. Het boek is opgebouwd per wijk en van buiten naar binnen, dus van de nieuwste wijken naar de oudste, de binnenstad. De tekst is gezet in een heldere letter: DIN en Bungee voor de koppen.

Kijk op Straat is een project van Gouda Bruist en is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van fonds Gouda750. Naast het fotoboek is er een facebookpagina en komt er een expositie op verschillende locaties in de stad. De website kijkopstraat.nl is ook van mijn hand. 

Het boek geeft in 300 pagina’s een uniek beeld van alle straten in Gouda anno 2022 onder het motto Geef Gouda door! Initiatiefnemer Rona Tammer: ‘Oorspronkelijk wilden wij een boek maken met een selectie van de ingezonden foto’s, maar de kwaliteit, originaliteit en creativiteit van de foto’s was zo hoog dat wij het zonde vonden de helft van de foto’s weg te laten. Daarom vind je nu van alle straten van Gouda een foto in het boek.’

Ik ben er trots op dat we dit project met zoveel mensen tot een goed einde hebben gebracht. Hoewel…de eindstreep is wel in zicht, maar nog niet bereikt. Het boek moet nog gedrukt. Dat is een kostbare grap. Geheel in de geest van de collectiviteit waarin dit project tot stand is gekomen, is er dan ook een crowdfunding- c.q. voorverkoopactie opgezet. Tot en met 31 maart is het boek te bestellen voor € 25,- via voorjebuurt.nl/kijkopstraat. Als je het boek daar bestelt, help je mee om het drukwerk te bekostigen. In de winkel kost het boek straks € 32,50.

Koppermaandag 2022

Koppermaandag 2022

Vandaag is het Koppermaandag, de traditionele feestdag van en voor het drukkersvak, waarop we met de Drukkerswerkplaats Gouda altijd een bijzondere prent uitbrengen. Helaas gooit Covid-19 opnieuw roet in het eten en gaat onze traditionele stampotmaaltjd in de Drukkerswerkplaats niet door. Wel hebben we, ondanks de moeilijke omstandigheden, weer een prachtig mooie Koppermaandagprent kunnen maken!

Het jaar 2022 wordt bijzonder: Gouda haar 750 jaar stadsrechten, Coornhert viert zijn 500ste verjaardag en de Drukkerswerkplaats haar 10-jarig bestaan. Corie Grootendorst schreef het gedicht Hondsdagen. Ursula Steenaart maakte een passende linosnede. Beiden zijn al jarenlang actief verbonden aan de Drukkerswerkplaats. De prenten zijn gedrukt, gerild en geplakt door de medewerkers van de Drukkerswerkplaats.

We maakten gebruik van Gmund Heidi 300 grams. De tekst werd gezet in Dante 12 en 14 punts. De genummerde oplage van 85 exemplaren drukten we in drie kleuren.

GOUDasfalt

Burgerinitiatief GOUDasfalt

De Koudasfaltlocatie is een voormalig fabrieksterrein op een unieke plek aan de zuidoever van de Hollandsche IJssel, aan de rand van de Goudse binnenstad en de Krimpenerwaard. Burgerinitiatief GOUDasfalt ontwikkelt dit gebied tot een plek waar mensen kunnen wonen en recreëren. Daarnaast geeft GOUDasfalt geeft ruim baan aan ondernemerschap en nieuwe werkgelegenheid. SAMEN maken we de stad.

Lees het artikel dat in juli 2021 verscheen naar aanleding van het 5-jarig bestaan. Initiatiefnemer Peterpaul Kloosterman en penningmeester William Roosemalen blikken terug…

foto: Sandra Zeilstra

In het Krijt bij de Aarde

In het Krijt bij de Aarde

‘De hemel, de aarde, de oceanen, de planten, de dieren zelfs het nederigste schelpenpaadje spreekt zich onverzettelijk uit over het bestaan. Vol van vragen, vol van ziel en karakter waar ik me als dichter verwant mee weet. Ik zie een parallel met de Drukkerswerkplaats Gouda Sub Signo Leonis waar mijn bundel In het krijt bij de aarde is gedrukt door vaklieden. Daar op die plek wordt het karakter beprüfft van het papier, de pers en de inkt. Allen worden getest op de samenstelling van hun ‘zijn’ en hun behoeften. Ook de woorden van het gedicht worden getoetst en krijgen een vorm toegewezen, in zilver geïnkt onder het Zegel van de Leeuw. Rijk is de tekst die deze beproeving doorstaat.’

In het krijt bij de aarde van Hedwig Selles is een uitgave van Sub Signo Leonis

ontwerp: Peterpaul Kloosterman
zet-, druk- en bindwerk: medewerkers Drukkerswerkplaats
letter: Gill sans
papier: Colorplan Bagdad Brown en Bitter Chocolate 270 en 540 grams
oplage: 50 genummerde en gesigneerde exemplaren

 

Wat nou als…

Wat nou als...

Begin 2021 maakte ik deel uit van de Bedenktank. In tien online brainstormsessies werden onder leiding van Marijke Krabbenbos creatieve oplossingen bedacht voor allerhande maatschappelijke problemen. Niet vanuit beperkingen maar vanuit mogelijkheden denken leverde veel mooie dingen op. ‘Wat nou als…’ is zoveel productiever dan ‘Ja maar…’.

Vanuit mijn ervaring als social designer bij Gouda Bruist en GOUDasfalt droeg ik inhoudelijk bij aan het thema De gelukkige buurt. Daarvoor bedachten we buurtontmoetingspunten onder de noemer Tante Leen/Tante Pos, waar je spullen zoals gereedschap en buitenspeelgoed kunt lenen en een praatje kunt maken.

En een buurtgala waar bewoners elkaar ontmoeten en geld inzamelen voor buurtinitiatieven. En omdat mijn grafische bloed ook altijd kruipt waar het niet gaan kan, verzorgde ik ook het ontwerp van het boekje Wat nou als… 50 ideeën voor Nederland, waarin al die mooie ideeën zijn gebundeld. Op 21 april, World Creativity Day, is dit boekje aangeboden aan  kamerleden van zoveel mogelijk verschillende partijen, waaronder Renske Leijten. Met als belangrijkste begeleidende boodschap: geef mensen de ruimte, luister naar hun goede ideeën, denk in mogelijkheden.

Wat nou als… ze daar in ‘Den Haag’ eens naar zouden luisteren?

Koppermaandag 2021

Koppermaandag 2021

Vandaag is het Koppermaandag, de traditionele feestdag van en voor het drukkersvak*, waarop we met de Drukkerswerkplaats Gouda altijd een bijzondere prent uitbrengen. Helaas gooit Covid-19 vandaag roet in het eten en gaat onze traditionele stampotmaaltjd in de Drukkerswerkplaats niet door. Wel hebben we, ondanks de moeilijke omstandigheden, weer een prachtig mooie Koppermaandagprent kunnen maken!

Het thema van 2021 is Lichtpuntjes. We sluiten daarmee aan bij het initiatief van Gouda Bruist om deze donkere tijd wat op te vrolijken. Ook haken we in op de 65 woorden wedstrijd die Gouda Bruist in december uitschreef ter gelegenheid van 65 jaar Kaarsjesavond. Ex-voorzitter van de Drukkerswerkplaats Pieter Stroop van Renen beschreef op ons verzoek in 65 woorden zijn lichtpuntje voor dit jaar. Een stansvorm laat het woord ‘lichtpuntjes’ in braille zien. We maakten gebruik van Colorplan 540 grams Bitter Chocolate papier en  ‘orange fluor’ stickers. De tekst werd gezet in Mercator 12 en 14 punts. De letter is ontworpen door Nederlandse typograaf en letterontwerper Dick Dooijes (1909-1998) die werkte bij de Lettergieterij Amsterdam.
De oplage van 70 exemplaren drukten we in zilver en pms 484.

*Koppermaandag is de eerste maandag na Driekoningen (6 januari). Op die dag hielden de gilden traditioneel een feestdag. De gildebrieven werden voorgelezen en de privileges die de leden van het gilde genoten, werden opgesomd. Vervolgens trokken de gildelieden de stad in om geld in te zamelen dat vervolgens werd verbrast. Zo sloten zij de donkere periode rond de kortste dag af.  De naam stamt waarschijnlijk van kopperen dat ‘feestvieren’ of ‘smullen’ betekent, via kop dat staat voor ‘beker’.
Toen in de 18e eeuw de gilden werden afgeschaft, bleef de traditie van de feestdag alleen in stand onder de drukkers. De gezellen van de drukkers drukten als proeve van vakbekwaamheid een speciale prent met een heilwens erop, de Koppermaandagprent, die zij op Koppermaandag aan de meesterdrukkers en de eigenaar van de  drukkerij overhandigden.