GOUDasfalt

Burgerinitiatief GOUDasfalt

De Koudasfaltlocatie is een voormalig fabrieksterrein op een unieke plek aan de zuidoever van de Hollandsche IJssel, aan de rand van de Goudse binnenstad en de Krimpenerwaard. Burgerinitiatief GOUDasfalt ontwikkelt dit gebied tot een plek waar mensen kunnen wonen en recreëren. Daarnaast geeft GOUDasfalt geeft ruim baan aan ondernemerschap en nieuwe werkgelegenheid. SAMEN maken we de stad.

Lees het artikel dat in juli 2021 verscheen naar aanleding van het 5-jarig bestaan. Initiatiefnemer Peterpaul Kloosterman en penningmeester William Roosemalen blikken terug…

foto: Sandra Zeilstra

In het Krijt bij de Aarde

In het Krijt bij de Aarde

‘De hemel, de aarde, de oceanen, de planten, de dieren zelfs het nederigste schelpenpaadje spreekt zich onverzettelijk uit over het bestaan. Vol van vragen, vol van ziel en karakter waar ik me als dichter verwant mee weet. Ik zie een parallel met de Drukkerswerkplaats Gouda Sub Signo Leonis waar mijn bundel In het krijt bij de aarde is gedrukt door vaklieden. Daar op die plek wordt het karakter beprüfft van het papier, de pers en de inkt. Allen worden getest op de samenstelling van hun ‘zijn’ en hun behoeften. Ook de woorden van het gedicht worden getoetst en krijgen een vorm toegewezen, in zilver geïnkt onder het Zegel van de Leeuw. Rijk is de tekst die deze beproeving doorstaat.’

In het krijt bij de aarde van Hedwig Selles is een uitgave van Sub Signo Leonis

ontwerp: Peterpaul Kloosterman
zet-, druk- en bindwerk: medewerkers Drukkerswerkplaats
letter: Gill sans
papier: Colorplan Bagdad Brown en Bitter Chocolate 270 en 540 grams
oplage: 50 genummerde en gesigneerde exemplaren

 

Wat nou als…

Wat nou als...

Begin 2021 maakte ik deel uit van de Bedenktank. In tien online brainstormsessies werden onder leiding van Marijke Krabbenbos creatieve oplossingen bedacht voor allerhande maatschappelijke problemen. Niet vanuit beperkingen maar vanuit mogelijkheden denken leverde veel mooie dingen op. ‘Wat nou als…’ is zoveel productiever dan ‘Ja maar…’.

Vanuit mijn ervaring als social designer bij Gouda Bruist en GOUDasfalt droeg ik inhoudelijk bij aan het thema De gelukkige buurt. Daarvoor bedachten we buurtontmoetingspunten onder de noemer Tante Leen/Tante Pos, waar je spullen zoals gereedschap en buitenspeelgoed kunt lenen en een praatje kunt maken.

En een buurtgala waar bewoners elkaar ontmoeten en geld inzamelen voor buurtinitiatieven. En omdat mijn grafische bloed ook altijd kruipt waar het niet gaan kan, verzorgde ik ook het ontwerp van het boekje Wat nou als… 50 ideeën voor Nederland, waarin al die mooie ideeën zijn gebundeld. Op 21 april, World Creativity Day, is dit boekje aangeboden aan  kamerleden van zoveel mogelijk verschillende partijen, waaronder Renske Leijten. Met als belangrijkste begeleidende boodschap: geef mensen de ruimte, luister naar hun goede ideeën, denk in mogelijkheden.

Wat nou als… ze daar in ‘Den Haag’ eens naar zouden luisteren?

Koppermaandag 2021

Koppermaandag 2021

Vandaag is het Koppermaandag, de traditionele feestdag van en voor het drukkersvak*, waarop we met de Drukkerswerkplaats Gouda altijd een bijzondere prent uitbrengen. Helaas gooit Covid-19 vandaag roet in het eten en gaat onze traditionele stampotmaaltjd in de Drukkerswerkplaats niet door. Wel hebben we, ondanks de moeilijke omstandigheden, weer een prachtig mooie Koppermaandagprent kunnen maken!

Het thema van 2021 is Lichtpuntjes. We sluiten daarmee aan bij het initiatief van Gouda Bruist om deze donkere tijd wat op te vrolijken. Ook haken we in op de 65 woorden wedstrijd die Gouda Bruist in december uitschreef ter gelegenheid van 65 jaar Kaarsjesavond. Ex-voorzitter van de Drukkerswerkplaats Pieter Stroop van Renen beschreef op ons verzoek in 65 woorden zijn lichtpuntje voor dit jaar. Een stansvorm laat het woord ‘lichtpuntjes’ in braille zien. We maakten gebruik van Colorplan 540 grams Bitter Chocolate papier en  ‘orange fluor’ stickers. De tekst werd gezet in Mercator 12 en 14 punts. De letter is ontworpen door Nederlandse typograaf en letterontwerper Dick Dooijes (1909-1998) die werkte bij de Lettergieterij Amsterdam.
De oplage van 70 exemplaren drukten we in zilver en pms 484.

*Koppermaandag is de eerste maandag na Driekoningen (6 januari). Op die dag hielden de gilden traditioneel een feestdag. De gildebrieven werden voorgelezen en de privileges die de leden van het gilde genoten, werden opgesomd. Vervolgens trokken de gildelieden de stad in om geld in te zamelen dat vervolgens werd verbrast. Zo sloten zij de donkere periode rond de kortste dag af.  De naam stamt waarschijnlijk van kopperen dat ‘feestvieren’ of ‘smullen’ betekent, via kop dat staat voor ‘beker’.
Toen in de 18e eeuw de gilden werden afgeschaft, bleef de traditie van de feestdag alleen in stand onder de drukkers. De gezellen van de drukkers drukten als proeve van vakbekwaamheid een speciale prent met een heilwens erop, de Koppermaandagprent, die zij op Koppermaandag aan de meesterdrukkers en de eigenaar van de  drukkerij overhandigden.